Nádraží letí vol.1
2013 / organizace studentského workshopu na Nákladovém nádraží Žižkov

produkce
Divadlo Letí www.divadlo-leti.cz
MgA. Diana Vávrová
Mgr. Matěj Velek
Ing. arch. Roman Chvilíček

fotografie
BcA. Dorota Špinková
www.dorotaspinkova.com

Související aktuality: