Rozhledna pod Holednou – Brno
2018 / soutěž o návrh

autoři
Ing. arch. Přemysl Jurák
Ing. arch. Karel Filsak

investor
Lesy města Brna, a.s.

Rozhledna z pohledu z obory Holedná u Brna

Obora Holedná zaujímá plochu 327 ha, rozkládá se okolo kopce Holedná (391 m n. m.) v Kohoutovických lesích. Při tichém klidném pohybu skrze převážně dubový listnatý les místy s borovicí zde mohou návštěvníci spatřit nejenom muflony, daňky a jeleny, ale i rozličné druhy ptáků. Dole na rybníčku se nachází divoké kachny březňačky. Obora je výjimečná svým umístěním uvnitř velkého města. Nachází se mezi sídlišti Jundrov, Kohoutovice a Bystric. Jedná se tak o místo prolínání síly přírodního charakteru krajiny a života ve městě.

Schematický architektonický pohled na rozhlednu
Zákres rozhledny do leteckého pohledu

Koncept
Při návrhu rozhledny bylo hlavním záměrem vytvořit objekt, který bude konstrukčně jednoduchý a pohledově transparentní, aby mohl přirozeně prolnout s okolní vegetací a oblohou. Vytváříme jednoduché racionální ústrojí založené na čisté geometrii a modulu konstrukce. Věž o půdorysu rovnostranného trojúhelníku je tvořena systémem jednotlivých poměrně subtilních prvků, které při potřebné výšce rozhledny zajišťují dostatečnou prostorovou tuhost. Použitím tohoto principu jasně vymezuje pomyslný objem stavby, zároveň rozhledna působí „průhledně“ a prolíná se s okolním prostředím. Tvarová jednoduchost je dále podtržena jednotným materiálovým řešením – použitím pozinkované oceli na všechny části konstrukce. Výhodou této povrchové úpravy je bezúdržbovost a vzhledem k přirozené oxidaci se časem bude jeho výraz a propojení s krajinou ještě zesilovat. Stříbřitá barva zinku v dálkových pohledech pomáhá výraznému odlehčení konstrukce.

Pata rozhlednya vstupní úroveň v prostoru lesa

Architektonický řez rozhlednou

Konstrukční řešení
Rozhledna je dle předběžného odhadu založena na soustavě čtyř mikropilotů provázaných železobetonovou základovou deskou – sokl pro ocelovou konstrukci. Nosnou konstrukci tvoří šest samostatných na sebe montovaných prostorových rámů o půdorysném tvaru rovnostranného trojúhelníku o délce hrany 4,86 m a výšce 4,86 m. Každý z těchto rámů je tvořen systémem nosných a pouze výplňových vertikálních kruhových profilů, které jsou spolu spřaženy horizontálními ocelovými pláty. V cípech půdorysného trojúhelníku jsou navrženy hlavní nosné profily, další tři nosné profily jsou navrženy více do středu půdorysu na těžnicích trojúhelníku. Mezi tuto vnější a vnitřní konstrukci je vsazeno trojramenné schodiště s podestami z ocelového plechu. Lichoběžníkové podesty fungují jako spřáhla mezi nosnými sloupky a v půdorysném směru ztužují konstrukci. Zábradlí schodiště je tvořeno ocelovým madlem. Při vnějším obvodu je výplň zábradlí vytvořena z ocelových tyčí s menší roztečí, které jsou součástí hlavních nosných rámů.Po celé výšce objektu předpokládáme instalaci samostatných solárních LED svítidel zajišťujících během nočních hodin intimní osvětlení rozhledny.

Postup výstavby
Předpokládáme prefabrikovanou přípravu jednotlivých segmentů konstrukce na dílně. Po provedení žárového zinkování všech dílu je předpokládáno postupné sestavení konstrukce na místě. Montáž by měla probíhat směrem odspodu vždy s využitím již sestavené konstrukce pro vynesení nových dílů.

  • Rozhledna pod Holednou půdorys vstupu

Související aktuality: