rodinný dům Lhotka

autoři
Ing. arch. Roman Chvilíček
Ing. arch. Přemysl Jurák

2016 / zahájení realizace

spolupráce
Kateřina Gloserová
David Poloch

Ing. Roman Belžík
www.belzikprojekce.cz

návrh krovu
Ing. Lukáš Krbec
krbec.lukas@a2timber.cz

návrh betonových konstrukcí
Ing. Patrik Štancl, Ph.D.
www.statika3.cz

Obec Lhotka je utvářena jednou silnicí, která stoupá po svahu údolí řeky Olšavy. V horní třetině svahu se domy podél silnice rozestupují a utvářejí neformální náves s kapličkou svaté Barbory. Tato původní část obce je seskládána z klasických jednopodlažních řadových domů s hospodářským křídlem do dvorů. Paralelně s hlavní osou obce vedou dvě záhumení cesty, které ukončují zahrady domů a na vrcholu kopce se spojují s hlavní silnicí. Tím vzniká přirozené zakončení původní vesnice, za ním se silnice již pomalu vytrácí a stává se z ní cesta v polích. Po přibližně sedmdesáti metrech za posledním domem se však nachází ještě skupina pěti stavení, mezi nimi leží řešená parcela.

Jako odpověď na zadání a definovanou lokalitu navrhujeme dům – triptych. Objem je frázován do tří samostatných hmot se sedlovými střechami. Způsobem výškového rozmístění hmoty kopírují svažitost pozemku, půdorysně mezi sebou formují závětrný dvorek a také vzájemnými vztahy vytvářejí na parcele prostory různé důležitosti a intenzity užívání. Každá část domu objímá jeden ucelený funkční díl dispozice – hospodářské zázemí, klidovou část a nakonec společenský prostor – světnici.

Dům navazuje na kontext obce, archetypálním tvarováním se odkazuje na kontinuitu vývoje místa.
Pokouší se nalézt analogie minulosti a současnosti.

rorinný dům půdorys

Související aktuality: