Rodinný dům Hradčovice-Lhotka
2020 / architektonická studie
2022 / prováděcí projekt

autor
Ing. arch. Přemysl Jurák

spolupráce
Ing. arch. Alžběta Majnušová

Objem je frázován do tří samostatných objektů se sedlovými střechami. Každá část domu objímá jeden ucelený funkční díl dispozice – hospodářské zázemí, společenský prostor – světnici a nakonec klidovou část s ložnicemi. Dům se v prvním plánu do ulice orientuje štítem garáže, druhým plánem odsazeným dále od ulice je fasáda s oknem do společenské části domu.

Níže položený objekt garáže kopíruje svažitost pozemku, objekt domu a garáže mezi sebou půdorysně formují závětrný vstupní dvorek a také vzájemnými vztahy vytvářejí na parcele prostory různé důležitosti a intenzity užívání. Garáž s dílnou je vzhledem k ortogonálnímu půdorysu domu natočena o 7° , rozevření dům symbolicky spojuje s centrem Hradčovic.

VSTUPNÍ DVOREK U DOMU
Sevřené uspořádání a tvarování objektů formuje vstupní dvorek, „betonovou zahradu“ u domu, závětrné místo, stinný plácek vizuálně propojený s jídelnou a obývacím pokojem. Vzniká vstupní prostor mezi interiérem a veřejným prostorem. Vstupuje se prakticky do středu domu, odtud se dispozice větví do dvou samostatných částí.

DISPOZICE
Ze stodoly pro povoz se stala garáž pro automobil s návazností na další obslužné místnosti domu. Světnice se vlivem v současnosti zažitých prostorových nároků stala jedním z objektů kompozice, stále však orientovaná jak do ulice, tak i do zahrady. Z každého bodu společenského prostoru je možné skrze jednu kompletně prosklenou stěnu pozorovat dění v zahradě, na terase a vstupním dvorku. Jihovýchodní roh objemu společenské části je věnován zálivu venkovní kryté terasy.
Zádveří s navazující halou je centrálním prostorem propojující chodbu k soukromým pokojům, koupelnu, toaletu a společenský prostor. Chodba k pokojům je prosvětlena oknem se sníženým parapetem. Pokoje dětí jsou orientovány na jih. Ložnice s oknem orientovaným na východ směrem do sadu je na společnou chodbu napojena přes šatnu. Na zádveří je napojena místnost pro domácí práce s možností umístit pračku, sušičku a další nezbytné technologie domu..
Zahrada okolo domu, koncept osazení domu na parcele
Hospodářské křídlo s garáží a objem obývaná části domu vymezují vstupní dvůr/předzahrádku – plácek pro příležitostné parkování. Průhledy z ulice do soukromé zahrady za domem jsou odstíněny plaňkovým plůtkem se vstupní brankou a bránou umožňující průjezd do prostoru sadu za domem.
Za domem je koncepčně uvažováno s pravidelně udržovaným trávníkem, v přímé návaznosti na ložnice a terasu je navrženo krátké srovnání sklonu terénu do roviny. Upravená část u domu plynule navazuje na stávající ovocný sad.


¨

VESNICE
Řešená parcela se nachází v katastru obce Lhotka v okrese Uherské Hradiště. Je zde evidováno 118 adres a trvale zde žije 314 obyvatel.
Obec Lhotka je utvářena jednou silnicí, která stoupá po svahu údolí řeky Olšavy. V horní třetině svahu se domy podél silnice rozestupují a utvářejí neformální náves s kapličkou svaté Barbory. Tato původní část obce je seskládána z klasických jednopodlažních řadových domů s hospodářským křídlem do dvorů. Paralelně s hlavní osou obce vedou dvě záhumenní cesty, které ukončují zahrady domů a na vrcholu kopce se spojují s hlavní silnicí.
Na západní záhumenní cestu navazují ovocné sady ukončené polní cestou, která se na jihu napojuje na zpevněnou komunikaci lemovanou postupně vznikající novou výstavbou rodinných domů. Ulice klesá jihozápadním směrem a napojuje se v centru obce Hradčovice.

PARCELA
Relativně úzký pozemek vycházející z původní parcelace se svažuje ve dvou osách. V podélné ose se svažuje k západu, směrem k budoucí silnici, v příčném směru mírně klesá k jihu.
Podél východní hranice pozemku prochází záhumenní cesta, při západní hranici pozemek navazuje na polní cestu. Na pozemku je založen sad mladých ovocných stromků.
Jižním a západním směrem se na pozadí kopců Vizovické vrchoviny rozkládá výhled do údolí řeky Olšavy a Hradčovického potoka. Těžištěm panoramatu je věž Hradčovického kostela.

Související aktuality: