Mateřská škola Vokovická
2017 / architektonická soutěž

autoři
Ing. arch. Přemysl Jurák
Ing. arch. Roman Chvilíček
Ing. arch. Jana Vichorcová

spolupráce
Bc. David Poloch

ocenění / 3.místo

odkazy
Česká komora architektů
Soutěž MŠ Vokovická – Praha 6

Pozemek školky je vymezen ze tří stran stávajícími věžovými bytovými domy, které výrazně ovlivňují jeho charakter. Jednopodlažní hmota domu se obrací zády k nejbližšímu domu na západě. Jednotlivé třídy jsou orientovány jihovýchodním směrem do zahrady. Poloha a vzájemný posun jednotlivých tříd odráží pohyb slunce v dopoledních hodinách a minimalizuje zastínění jak stávajícími domy, tak i vzrostlou zelení uzavírající prostor zahrady od východu. Plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem je tvořen funkčním rastrem pergol, které chrání vnitřní prostředí dětí.Tato terasa umožňuje různorodé využití a zónování jednotlivých částí. Může tak vzniknout inspirativní prostředí, plné podnětů pro svobodný vývoj dětí.

Hlavní vstup do domu, respektive do chráněného prostředí školky, navazuje na stávající příjezd a plánovanou sousední školku. Nově je zde definován předprostor obou objektů ve středu území. Po úzkém průchodu do areálu školky se již otevírá vnitřní prostředí zahrady a samotného vstupu do objektu. Chodba spojující jednotlivé bloky s třídami funguje jako rozšíření vnitřních prostor o další možná aktivity. Technické zázemí je umístěno v suterénu objektu, který umožňuje bezkolizní napojení na zásobování přímo z ulice. Umístění kuchyně do přízemí umožňuje jak přímé napojení na jednotlivé třídy, tak i propojení s vedlejším objektem plánované mateřské školy.

Související aktuality