Mateřská škola Vokovická
2017 / architektonická soutěž

autoři
Ing. arch. Přemysl Jurák
Ing. arch. Roman Chvilíček
Ing. arch. Jana Vichorcová

spolupráce
Bc. David Poloch

ocenění / 3.místo

odkazy
Česká komora architektů
Soutěž MŠ Vokovická – Praha 6

Zahrada školky ve Vokovicích na Praze 6

Pozemek školky je vymezen ze tří stran stávajícími věžovými bytovými domy, které výrazně ovlivňují jeho charakter. Jednopodlažní hmota domu se obrací zády k nejbližšímu domu na západě. Jednotlivé třídy jsou orientovány jihovýchodním směrem do zahrady. Poloha a vzájemný posun jednotlivých tříd odráží pohyb slunce v dopoledních hodinách a minimalizuje zastínění jak stávajícími domy, tak i vzrostlou zelení uzavírající prostor zahrady od východu. Plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem je tvořen funkčním rastrem pergol, které chrání vnitřní prostředí dětí.Tato terasa umožňuje různorodé využití a zónování jednotlivých částí. Může tak vzniknout inspirativní prostředí, plné podnětů pro svobodný vývoj dětí.

Hlavní vstup do domu, respektive do chráněného prostředí školky, navazuje na stávající příjezd a plánovanou sousední školku. Nově je zde definován předprostor obou objektů ve středu území. Po úzkém průchodu do areálu školky se již otevírá vnitřní prostředí zahrady a samotného vstupu do objektu. Chodba spojující jednotlivé bloky s třídami funguje jako rozšíření vnitřních prostor o další možná aktivity. Technické zázemí je umístěno v suterénu objektu, který umožňuje bezkolizní napojení na zásobování přímo z ulice. Umístění kuchyně do přízemí umožňuje jak přímé napojení na jednotlivé třídy, tak i propojení s vedlejším objektem plánované mateřské školy.

Vstupní parter školky ve Vokovicích

Zákres návrhu školky do nadhledové fotografie Vokovic

Celkový půdorys mateřské školky ve Vokovicích

Podélný řez návrhem mateřské školky ve Vokovicích

Příčný řez návrhem mateřské školky ve Vokovicích

Související aktuality: