Vytyčení stavby a betonování základů na stavbě rodinného domu v Nivnici.

Vytyčení půdorysu rodinného domu na parcele v Nivnici

Výkopy a bednění základů při stavbě rodinného domu

Výztuž a ztracené bednění pro základové pasy rodinného domu v Nivnici