rodinný dům Nivnice

autoři
Ing. arch. Roman Chvilíček
Ing. arch. Přemysl Jurák

2017 / zahájení realizace

spolupráce
Ing. arch. Kristýna Kredbová
Bc. David Poloch

návrh krovu
Ing. Lukáš Krbec
krbec.lukas@a2timber.cz

návrh betonových konstrukcí
Ing. Patrik Štancl, Ph.D.
www.statika3.cz

Rodinný dům v Nivnici

Axonometrie konceptu rodinného domu Nivnice

Zadaná parcela leží v obci Nivnice nedaleko Uherského Brodu. Pozemek náleží do nově vnikající části obce. Území na sever od původního centra vesnice bylo rozčleněno na parcely pro výstavbu jednotlivých rodinných domů. Okolní domy svým charakterem odpovídají soudobé produkci typových i individuálních přízemních domů.

Přízemní dům téměř pravidelného obdélníkového tvaru překrytý sedlovou střechou s dostatečnými přesahy. Podélnou osou je dům orientován ve směru sever-jih. Do ulice hmota domu přiléhá k definované uliční čáře, podél kratších štítových fasád jsou k hranicím pozemku ponechány pouze průchody o šíři minimálního dovoleného odstupu od sousední parcely. Tímto jsou minimalizovány zbytkové prostory na pozemku a maximum možné plochy parcely připadne na zahradu za domem. Dům odkazuje svými štíty na klasickou řadovou zástavbu a nastavuje zrcadlo svým sousedům, jasně definuje prostory vnímané jako „před“ a „za“ domem.

Celková situace Nivnice se zákresem rodinného domu

Fasáda domu v pohledu ze Zahradní ulice

Vizualizace domu v Nivnici z pohledu ze zahrady

Vizualizace domu s dřevěnou terasou

Podélný prostorový řez domem

Půdorys dipozice domu v Nivnici

Související aktuality: