Vstupní brány výstaviště Praha
2017 / architektonická soutěž

autoři
Ing. arch. Roman Chvilíček
Ing. arch. Přemysl Jurák
MgA. Peter Demek
www.demoworks.cz
www.peterdemek.com

fotografie modelu
Zdeněk Porcal
www.studioflusser.com

ocenění / odměna

odkazy
IPR Praha
Česká komora architektů

Vstupní brána výstaviště Praha Holešovice

Bránu vnímáme především ve vztahu k symbolu vstupu, nikoli ve vazbě na opevnění či plot, který je branou narušen. Navrhujeme tak kolonádu jako součást veřejného prostoru. Do rastru sloupořadí vkládáme plotové pole, které umožňují vytvářet potřebné provozní vazby. Při zachování možnosti uzavření areálu lze definovat otevřený vztah mezi městem a areálem Výstaviště. Konkávní geometrie symbolizuje vstřícnost. Ocelová struktura je vystavena vzájemným vztahům mezi jednotlivými prvky samotnými a mezi konkrétním elementem a okolím.
Ocelové elementy vychází ze stylu návrhu a konstrukčních postupů ocelového stavitelství na začátku 20. století jako odkaz na Průmyslový palác.

Návrh vstupní brány na výstaviště Praha Holešovice

Situace areálu výstaviště Praha Holešovice

Čelní pohled na vstupní bránu pro výstaviště Praha Holešovice

Půdorys návrhu vstupní brány výstaviště Praha Holešovice

Fotografie modelu detailů horní a střední části sloupu brány

Fotografie modelu sloupu s detailem kotvy pro bannerovou reklamu

Související aktuality: