Rozhledna Náklo

autoři
Ing. arch. Přemysl Jurák
Ing. arch. Kamil Měrka, www.ti2.cz

2013 / architektonická soutěž

Urbanistické řešení vychází z předpokladu zakomponování nových objektů ke stávajícímu liliovému sloupu, soše Sáma a zvoničce. Tyto objekty byly ponechány na své původní pozici. Umístěny jsou nové objekty rozhledny, prostoru pro volné rozdělávání ohně a shromažďovacího prostoru s lavicemi. Nová rozhledna, ohniště a současná zvonička vytvářejí pomyslný trojúhelník, jehož střed se přirozeně stává volnou shromažďovací plochou. Po dokončení všech staveb by měla celá řešená plocha být zatravněna. Mezi stávající přístupovou cestou a rozhlednou vznikne přímá pěšina zpevněná štěrkem.

Rozhlednu vnímáme jakožto trvalou hodnotu, objekt navrhovaný na poměrně dlouhé období. Tvar rozhledny je geometricky jednoduchý a jasně čitelný. Jedná se o železobetonový hranol o výšce 15 metrů, půdorysných rozměrech 2,8×2,8 m, do něhož je skrz otevřenou horní stěnu vloženo vnitřní dubové točité schodiště.

Osvědčený tradiční model: odolná obálka, do níž je vsazena dřevěná konstrukce schodiště. Vnější stěny navrhujeme bez okenních otvorů. Tím bude po vystoupání umocněn zážitek z vyhlídky na vrcholu rozhledny. Perforaci obvodového železobetonového pláště tvoří „kapsy“ pro uložení vřetenového schodiště. Interiér se tak propisuje do vnějšího vzhledu a z exteriéru se do prostoru schodiště dostává denní světlo.

Vstup do rozhledny je orientován na jih směrem od stávající polní cesty. Tímto převýšeným vstupním otvorem do vnitřního prostoru rozhledny proniká maximum slunečních paprsků. Naopak na severní straně je z obvodové stěny „vytrčená“ lavice (jeden ze schodišťových stupňů) a poskytuje tak znaveným poutníkům stín v teplých letních dnech. V přízemí rozhledny bude na stěnách umístěna trvalá expozice seznamující návštěvníky s kulturním vývojem v této oblasti.

Vyhlídková plošina ve výšce 13,9m nad terénem je otevřena do všech směrů.

Základy jsou řešeny jako železobetonová deska s mikropiloty. Konkrétní řešení základů rozhledny bude nutné určit na základě geologického průzkumu podloží a přesném statickém výpočtu.

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny pohledovým železobetonovým pláštěm. Jako bednění budou použita hrubě opracovaná vodorovně kladená prkna. Po odbednění zůstane struktura dřeva otištěna do povrchu betonu.
Vertikální komunikace je tvořena dřevěným točitým vřetenovým schodištěm. Každý stupeň schodiště je jeden hranol z tlakově impregnovaného dubového dřeva. Stupně kolmé na obvodové stěny, jsou do těchto stěn kotveny a společně s ocelovým zábradlím, které všechny stupně svazuje, tvoří kompaktní statický celek. Samotné kotvení stupňů do stěny je navrženo s ohledem na možné tvarové změny dřevěné konstrukce během užívání rozhledny. Všechny stupně jsou v místě vřetene staženy ocelovým táhlem.

Rozhledna je ve vrchní části navržená jako částečně otevřená. Přímému vlivu podnebí bude vystaveno pouze horních šestnáct schodišťových stupňů, jejichž stupnice bude chráněna slabou hydrofobní vrstvou. Podlaha vyhlídkové plošiny je tvořena ocelovým pochozím roštem.

Související aktuality: