Proti městu…
2014 / organizace studentského workshopu, výtvarné zásahy do veřejného prostoru

produkce
MgA. Diana Vávrová
Mgr. Matěj Velek
Ing. arch. Roman Chvilíček

spolupráce
Centrum současného umění DOX www.dox.cz
Divadlo Letí www.divadlo-leti.cz

fotografie
BcA. Dorota Špinková
www.dorotaspinkova.com

dokument k workshopu

vybrané intervence:


Plaveme v tom všichni


Nebojte se vstoupit


Cesta vůní


Za Prahu svěží


Kde parkuješ ty?


Vítejte v ZOO Holešovice


Nedělej z hovna velblouda


Pojďte děti, budeme si hrát


Kapacita překročena

Související aktuality: