Fakulta architektury ČVUT v Praze

Ing. arch. Roman Chvilíček
2011-2014 / asistent v ateliéru Jana Aulíka

vedoucí ateliéru
Ing. arch. Jan Aulík
www.afarch.cz

stránky ateliéru
Facebook
www.facebook.com/AtelierAulik
FA ČVUT
www.fa.cvut.cz/Cz/Ateliery/AtelierAulik

fotografie
AI photography
Ateliér Aulík

Související aktuality: