Pokračování hrubé stavby rodinného domu v Nivnici. Betonování základové desky a zdění stěn z vápenopískových cihel.

Betonování základové desky domu v Nivnici

Základová deska domu v Nivnici pro zdivo z vápenopískových cihel

VPC cihly připraveny ke zdění domu v Nivnici - celkový pohled

Průběh zdění obvodových stěn z vápenopískových tvárnic Sendwix

Obvodové zdi z VPC cihel při pohledu ze zahrady.

Příprava bednění věnce na obvodových zdech z vápenopískových cihel Sendwix KM Beta width=

Obvodové zdi z vápenopískových cihel Sendwix

Zdění z VPC cihel na stavbě rodinného domu

Vápenopískové cihly na stavbě domu v Nivnici

VPC zdivo Sendwix, překlady KM Beta