rodinný dům Slavkov

autoři
Ing. arch. Roman Chvilíček
Ing. arch. Přemysl Jurák

2018 / v realizaci

spolupráce
Ing. arch. Kristýna Kredbová
Bc. David Poloch


stávající stav


vnitřní dvůr, charakter místa

Charakter původního vesnického stavení se odvíjel od hodnoty půdy, na níž byl člověk životně závislý. Tato závislost a způsoby využívání půdy po generace formovaly principy vesnického stavění. Dnes ztrácí půda svou tradiční roli zdroje základní obživy a domy na vesnici již nejsou souborem nástrojů, ale staly se pouhou monofunkční schránkou na bydlení. Hospodářská křídla domů s chlévy již ve většině případů neslouží pro chov zvířat, stodolám schází seno a zemědělské stroje.

Řešené parcely se nachází v katastru obce Slavkov v okrese Uherské Hradiště. Trvale zde žije 662 obyvatel. Obec se rozkládá asi šestnáct kilometrů jihovýchodně od Uherského Hradiště a osm kilometrů jižně od města Uherský Brod. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka a je vzdálená přibližně dvanáct kilometrů od slovenských hranic.

Charakter obce je utvářen historickou obchodní cestou z Ostrohu na Strání až do Nového Mesta nad Váhom a dvěma vodními toky – říčkou Okluky a Zlejšovským potokem. Topografie navazuje na členitou krajinu jihovýchodní Moravy, jež je tvořena směsí luk, polí, hájů a hlubokých lesů Bílých Karpat. Severo-jižní osa hlavní cesty je ve své většině lemována klasickou vesnickou zástavbou řadových rodinných domů s kolmým hospodářským křídlem. Za touto pevnou hranou formující základní prostorové vnímání celé vesnice se odvíjejí úzké parcely zahrad. Z východní strany je obec lemována meandrující říčkou Okluky na západ se za záhumení cestou otvírá do lánů. Středem vesnice příčně protéká Zlejšovský potok. Poloha a jeho přímá linie je výsledkem přísné regulace, která proběhla v druhé polovině dvacátého století.

Pozemky s třemi trvale neobývanými domy leží ve středu obce. Od hlavní silnice jsou odděleny výrazným travnatým předpolím, které je pozůstatkem původní klikaté cesty Zlejšovského potoka. Stávající situace, kdy historická řadová zástavba byla na sousedních parcelách přerušena, vznikla regulací koryta Zlejšovského potoka a solitérní stavbou objektu „Jednoty“ a společenského sálu, sousedící s řešeným pozemkem ze severu. Tyto předchozí zásahy jsou nyní daností a není možné o nich uvažovat jako o jizvách v původní struktuře vesnice, které by bylo možné v budoucnu zacelit. Mezi korytem potoka a budovou „Jednoty“ vzniká ostrov tří původních domů silně ovlivněný objemem a výškou sousedního objektu občanské vybavenosti.


Jako hodnoty místa vnímáme intimní charakter vnitřního dvorku prostředního domu s vzrostlým ořešákem a starou studnou. Hospodářská křídla domů a jejich proporce vytvářejí pocit vlastního mikrosvěta, ve kterém není cítit vliv sousední poměrně vysoké a objemné budovy.

stávající domy:

Související aktuality